top of page

Vermogen tot samenwerken

Mijn feedback voor CA2 was dat uit mijn presentatie en portfolio bleek dat ik in samenwerkingsverband actief en constructief bijdraag aan de totstandkoming van een artistiek proces of product. Ik gaf aan dat ik het liefst in klein verband samenwerk. Ik durf mijn mening te geven, ben kritisch, en dat is een goede eigenschap. Samenwerkingen verlopen daardoor goed.

Afgelopen jaar heb ik nog een aantal keer in samenwerking gewerkt, onder andere tijdens de practice Branding in jaar twee en in dit jaar. Als voorbeeld heb ik het project van Branding uit studiejaar twee gekozen, omdat ik zelf erg enthousiast ben over de uitkomst van dat project. We hebben in een klein groepje van zes studenten een concept bedacht en uitgewerkt. Dit concept was een bedrijf dat duurzame kleding verkoopt. Deze kleding gaat je hele leven mee en groeit mee met je lichaamsvorm. Het grootste doel was het vormen van een identiteit voor dit bedrijf.

We hadden allemaal andere disciplines die we goed hebben benut. Een aantal mensen deed grafisch ontwerp. Zij zijn dan ook vooral bezig geweest met de huisstijl en het logo van ons merk. Anderen studeerden fashion design, en ontwierpen de kleding. Ik heb de reclame posters ontworpen, en zo mijn illustratie opleiding kunnen toepassen tijdens de practice. Door de taken op deze manier tactisch te verdelen had iedereen profijt van de samenwerking, omdat we het op deze manier ook konden benutten voor onze eigen artistieke ontwikkeling binnen onze eigen studies.

De samenwerking verliep goed, omdat iedereen de ruimte kreeg zijn of haar mening te geven. Ook kreeg ik het gevoel dat ik de vrij werd gelaten in het uiten van mijn artistieke visie in de posters. Er was wel een huisstijl die ik moest volgen, maar verder kon ik binnen deze kaders redelijk vrij ontwerpen. Ook heb ik goed geluisterd naar de feedback en reacties van de studenten in mijn groep, als zij bijvoorbeeld ideeën hadden, of als zij vonden dat de tekst op de posters er wel wat meer uit mocht springen. Zo zijn we samen tot een eindproduct gekomen dat voldeed aan onze verwachtingen.

bottom of page