top of page

Communicatief vermogen

Mijn feedback voor CA2 was dat ik in mijn portfolio vooral het proces besprak, maar dat ik ook voldoende wist te vertellen wat het idee achter het ontwerp is. Uit mijn presentatie bleek dat ik mijn eigen fascinatie voor kunst en cultuur kan overbrengen. Ik kan gemaakte keuzes van idee tot ontwerp presenteren.

De volgende stap voor mij was het presenteren van mezelf en mijn werk aan het werkveld. Ik kies mijn zoektocht naar een stage als voorbeeld. Zo heb ik het begin van het jaar veel gewerkt aan het opzetten van een website. Ik heb nooit eerder een website gemaakt, dus had hier geen ervaring mee. Daarom heb ik veel naar websites gekeken van Illustratoren die ik inspirerend vind, bijvoorbeeld de websites van Floor Rieder en Lieke van der Vorst.  Door het programma WIX was het redelijk simpel om een website op te zetten die mijn werk en mijzelf als illustrator goed weerspiegelt. Ik heb naar mijn eigen werk gekeken en een selectie gemaakt van de werken waarvan ik denk dat ze goed laten zien wat ik leuk vind om te maken en waarvan ik denk dat ze passen in meerdere beroepscontexten. Zo heb ik autonoom werk uitgekozen, maar ook editorial, reclame illustratie, album covers, en illustratie voor op producten. Om deze werken professioneel te presenteren heb ik veel gebruik gemaakt van mock-ups.

Naast het opzetten van een website heb ik heel veel gemaild met bedrijven en illustratoren. Voor elk bedrijf heb ik een mail geschreven die past bij wat zij doen en waar zij voor staan. Om goed te onderzoeken wat elk bedrijf doet en waar zij naar opzoek zijn heb ik mezelf verdiept in elk bedrijf. Ik heb bijvoorbeeld voordat ik mails heb gestuurd naar Trouw, de Volkskrant en NRC, van elke krant een exemplaar gekocht en deze aandachtig gelezen en met elkaar vergeleken. Zo had ik een goed beeld van deze kranten en wist ik beter wat ik naar hen moest sturen.

Bij deze mails heb ik mijn website gestuurd, en een illustratie genaamd Sollicitatie op Afstand. Dit was mijn conversatie starter en ook meteen een weerspiegeling van het werk dat ik maak. Met deze illustratie presenteerde ik mezelf op een creatieve manier, naast de traditionele mail. Ik heb op deze manier contact gehad met mensen zoals Marien Jonkers van NRC, freelance illustrator Daan Visser, Naomi Schermer van Tobacco Theater, Daan Kramer van Warner Bros, Freelance Illustrator Maus Bullhorst, Romy Willems van Cre-Aid, en Jaqueline Opstelten van Museum Boijmans. Al deze gesprekken waren heel leerzaam, en het voelde goed om mijn werk te presenteren aan bedrijven en illustratoren. Uiteindelijk heb ik een stage aangeboden gekregen bij Cre-Aid, waar ik in Februari begin. Van hen hoop ik meer te leren over hoe ik mezelf als professional kan presenteren.

Door me goed in te hebben gelezen over alle bedrijven en illustratoren die ik wilde spreken en door me professioneel te hebben voorbereid, met bijvoorbeeld een website, is het me gelukt mezelf op professionele wijze te presenteren en zo een stage te vinden.

Vermogen tot kritische reflectie

Als feedback voor CA2 was me verteld dat uit mijn presentatie en portfolio bleek dat ik reflecteer op gemaakte keuzes in het eigen ontwerpproces. Dat ik deze ook kan presenteren. Dat ik aangeef dat ik ambieert om werk te maken waarin ik me kan uiten, maar dat ik ook aangeef dat ik vooral graag schilder en teken. Er werd me aangeraden ook andere beeldmiddelen/media te overwegen en de communicatieve waarde daarvan in ogenschouw te nemen. Ook analyseer ik mijn eigen werk, enigszins in relatie tot het werk van anderen en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

 

Ik heb dit jaar veel gekeken naar de verschillende vormen van illustratie die er zijn, en op welke manieren deze interessant waren voor mij. Ik heb ook geëxperimenteerd met deze verschillende mogelijkheden, om erachter te komen wat ik interessant vond en wat ik minder leuk vond. Ik heb autonoom werk, gepast voor een museum exhibitie, gemaakt. Ik heb editorial werk in een magazine gemaakt. Ook heb ik commercieel werk gemaakt in de richting van reclame, en een opzet voor een boekje gemaakt, geschikt voor publicatie. Dit heb ik gedaan omdat ik vorig jaar nog heel onzeker was over hoe ik mij beroepsmatig wilde ontwikkelen. Ik ben van plan het komend jaar veel te blijven experimenteren met verschillende beroepscontexten waar ik werk binnen zou kunnen maken.

Als voorbeeld van mijn kritische reflectie heb ik gekozen voor de portfolio night presentaties. Hier heb ik mijn portfolio laten zien, waar ook de projecten die ik hierboven genoemd heb bij zaten. Dit was de eerste keer dat ik mezelf als professionele illustrator presenteerde aan andere professionals.

 

Ik heb hier niet alleen mezelf en mijn werk gepresenteerd, maar ook om feedback en tips gevraagd. Zo heb ik een interessant gesprek met Marien Jonkers van NRC gevoerd die dacht dat mijn werk wel aansloot bij editorial illustratie, maar hij dacht ook dat het daarvoor belangrijk was om me te verdiepen in info-graphics. Door mijn gesprek met Avec ben ik er juist achter gekomen dat de soort illustratie die zij doen, voor op producten en stationair, niks voor mij was. Ik wil namelijk liever werk maken met een verhaal erachter, dan enkel decoratief.

 

Door met mensen uit het beroepenveld te praten heb ik nog wat kritischer naar mijn werk kunnen kijken, en heb ik kunnen kijken welke werkvelden mij aanspraken. Zo sprak tijdens deze avond editorial illustratie en reclame illustratie mij bijvoorbeeld aan, omdat ik dacht dat dit goed paste bij mijn interesses en voorgaande werk.

bottom of page